• Slide 14
  • Slide 2
  • Slide 6
  • Slide 11
  • Slide 13
  • Slide 1

Spoštovani uporabniki zdravstvenih storitev!

V skladu z dopisom Ministrstva za zdravje in sprejeto metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu v skladu s 14. členom Uredbe o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Uradni list RS, št. 98/08 in 55/17 – ZPacP-A), vam na naših spletnih straneh omogočamo izpolnitev vprašalnika za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu.

Izpolnjevanje vprašalnika je za paciente prostovoljno in anonimno. Pacient praviloma izpolni vprašalnik samostojno. Kadar pa gre za osebe, ki ne zmorejo same izpolniti vprašalnika ali izrazijo željo po pomoči, v njihovem imenu to storijo svojci/skrbniki ali drugi. Tudi v tem primeru se vpisuje ocene in mnenje pacienta in ne mnenje tistega, ki izpolnjuje vprašalnik v imenu pacienta. Glavna pridobitev za paciente je možnost izpolnjevanja vprašalnika v elektronski obliki preko Portala ZVEM

Vprašalnik se nahaja povezavi: VAŠE ZADOVOLJSTVO Z ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO

Informacije o spletnem vprašalniku so na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za zdravje pod temo Kakovost zdravstvenega varstva na spletni povezavi: www.gov.si/podrocja/zdravje/dostopnost-in-varnost-zdravstvenega-varstva/

Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo piškotkov omogočamo boljšo uporabniško izkušnjo.
Ok