O PROGRAMU

Otroci in mladostniki se zaradi drugačnega načina preživljanja prostega časa gibajo manj. V državah razvitega sveta posledično zaznavamo porast prekomerne hranjenosti že pri najmlajših in manjšo gibalno učinkovitost otrok in mladostnikov.

Družinsko okolje ima zelo pomemben vpliv na otrokove prehranske in gibalne navade.  Življenjski slog družine in motivacija staršev sta dejavnika, ki najbolj napovedujeta, kakšne življenjske navade bodo razvili otroci v poznejšem obdobju.

Dokazi potrjujejo, da se prekomerna teža v otroštvu lahko nadaljuje v odraslo dobo, takrat pa je pogosto povezana s povečanim tveganjem za pojav kroničnih nenalezljivih bolezni (npr. povišan krvni tlak, krvni sladkor, maščobe v krvi, …).

V Zdravstvenem domu Slovenske Konjice se v okviru Centra za krepitev zdravja izvaja program z naslovom Družinska obravnava za zdrav življenjski slog. Gre za program, ki je podaljšek preventivnega sistematskega pregleda šolarjev in je v celoti krit iz Obveznega zdravstvenega zavarovanja. Program se izvaja v prostorih Zdravstvenega doma.