• Slide 14
 • Slide 2
 • Slide 6
 • Slide 11
 • Slide 13
 • Slide 1

POSVETOVALNICE V LOKALNI SKUPNOSTI

ZD Slovenske Konjice je skupaj z lokalno skupnostjo pristopil k projektu Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih. V program je aktivno vključena tudi patronažna služba ZD Slovenske Konjice na nekaterih terenskih območjih.

Namen izvajanja dodatnih preventivnih aktivnosti patronažne službe je prispevati k vključevanju ranljivih oseb v preventivne programe, zmanjševanju neenakosti v zdravju ter nadgradnji preventivnega dela v patronažnem varstvu.

V sklopu nadgradnje želimo na terenskih območjih patronažnih medicinskih sester izvajati posvetovalnice v lokalni skupnosti. V okviru posvetovalnic bodo patronažne medicinske sestre izvajale:

 • individualna svetovanja (pomoč pri izbiri osebnega zdravnika, zobozdravnika, pediatra, ginekologa,…),
 • pomoč pri ureditvi obveznega zdravstvenega zavarovanja, predstavljala in usmerjale v delavnice CKZ (Center za krepitev zdravja),
 • izvajale bodo meritve (krvni tlak, krvni sladkor…),
 • krajša predavanja ter krajše delavnice v sodelovanju s CKZ.

Posvetovalnice se izvajajo enkrat mesečno, eno uro (predvidoma od 10.00 do 11.00 ure) v vaških domovih na naslednjih terenskih območjih:

 • Bezina (Dom Krajanov) – patronažna medicinska sestra Marjetka Leva, vsako prvo sredo v mesecu; Več o posvetovalnici in datumih v Bezini najdete TUKAJ.
 • Polene (Dom Krajanov) - patronažna medicinska sestra Mirjam Močnik, vsako drugo sredo v mesecu; Več o posvetovalnici in datumih v Polenah najdete TUKAJ.
 • Dobrovlje, Gabrovlje (Dom Krajanov) - patronažna medicinska sestra Mihaela Justinek, vsako tretjo sredo v mesecu; Več o posvetovalnici in datumih v Dobrovljah, Gabrovljah najdete TUKAJ.
 • Sojek, Kamna gora in Stare Slemene (na naslovu Sojek 1 - pri Pohorcu) - patronažna medicinska sestra Urška Marguč, vsako četrto sredo v mesecu; Več o posvetovalnici in datumih v Sojeku, Kamni Gori in Starih Slemenah najdete TUKAJ.

Vsak zadnji torek v mesecu pa bodo v ZD Slovenske Konjice na patronažni službi (prvo nadstropje levo) potekala individualna svetovanja vseh štirih patronažnih medicinskih sester od 12.00 do 14.00 ure. Uporabnike bomo obveščali preko oglasnih tabel pred domovi krajanov, oglasnih tabel v zdravstvenem domu, časopisa Novice in spletne strani Zdravstvenega doma.

Krepitev zdravja za vse

Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo piškotkov omogočamo boljšo uporabniško izkušnjo.
Ok