• Slide 14
 • Slide 2
 • Slide 6
 • Slide 11
 • Slide 13
 • Slide 1

Zdravstveni dom Slovenske Konjice je uspešno pridobil projekt "Nadgradnje in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti". 

Namen projekta je krepitev javno-zdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.

"Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada" 

   

Več informacij o financiranju projekta najdete na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/ 

Cilji projekta so:

vzpostavitev novih struktur v zdravstvenih domovih, ki bodo podpirale izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni in aktivnosti zmanjševanja neenakosti v zdravju, ter v katere bodo vključeni izvajalci preventivnih obravnav vseh populacijskih skupin

vzpostavitev integriranega centra za krepitev zdravja kot samostojne organizacijske enote v ZD, ki povezuje tako strokovnjake kot zdravstvenovzgojne programe za vse populacijske skupine ter zagotavlja usklajeno, optimalno in učinkovito zdravstveno vzgojno obravnavo in izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju vseh populacijskih skupin v lokalni skupnosti

vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo

- izvedbo ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin

zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti

vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju po modelu skupnostnega pristopa v ZD in pripadajoči lokalni skupnosti, v katere bodo vključeni partnerji tako iz zdravstvenega kot socialnega resorja, vzgojno izobraževalnih institucij, programa Projektnega učenja za mlajše odrasle (PUM), Ljudkse univerze, občin, zavodov za zaposlovanje ter različnih nevladnih organizacij.

 

Projekt sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada se  osredotoča na šest tematskih sklopov, katerih glavni cilji so:

 • krepitev vloge zdravstvenih domov v skrbi za javno zdravje lokalnih skupnosti,
 • implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike,
 • izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike,
 • izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva,
 • vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter
 • uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Ključni del projekta predstavlja vzpostavitev integriranih Centrov za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojnih enot v 25 zdravstvenih domovih. CKZ so ključne enote na primarni ravni zdravstvenega varstva tako za izvajanje zdravstveno-vzgojnih obravnav kot tudi aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri vseh populacijskih skupinah znotraj lokalnih skupnosti.

Z implementacijo nadgradenj preventivnih programov želimo pri ciljnih populacijah prispevati k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti v preventivne programe ter k dostopnejšim, sprejemljivejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam.

Glede na rezultate podobnih aktivnosti izvedenih v tujini, lahko pričakujemo, da bodo v slovenskem okolju, kjer je velika večina posameznikov na tak ali drugačen način vpeta v dogajanje v lokalni skupnosti, končni rezultati izjemno pozitivni. Dolgoročna vizija projekta je tako sistematično vključevanje različnih oblik lokalnih skupnosti v aktivnosti preventivnih programov.

Strokovno podporo in usmerjanje pri izvajanju projektnih aktivnosti v zdravstvenih domovih ter vsebinsko spremljanje bosta izvajala Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru podpornega projekta  MoST – Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Vsebinska izhodišča za izvajanje OP_Nadgradnja in razvoj preventivnih programov, na naslednji povezavi.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega strukturnega in investicijskega sklada (80%) in nacionalnega sofinanciranja (20%).

Trajanje projekta: 1.1.2018 do 31.12.2019

 

Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo piškotkov omogočamo boljšo uporabniško izkušnjo.
Ok