• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

Zdravstveni dom Slovenske Konjice
Mestni trg 17
3210 Slovenske Konjice
pritličje

KONTAKT:

Telefon: 03 758 17 00
Življenjsko ogrožujoča stanja: 112 

ORDINACIJSKI ČAS:

ponedeljek: 0.00 - 24.00
torek: 0.00 - 24.00
sreda: 0.00 - 24.00
četrtek: 0.00 - 24.00
petek: 0.00 - 24.00
sobota: 0.00 - 24.00
nedelja: 0.00 - 24.00

ZDRAVSTVENO VARSTVO NA PRIREDITVAH

NAROČANJE:

Naročanje v ambulanti ni možno.

V skladu s pravili  ZZZS in  strokovnimi priporočili Vas pred obiskom ambulante za nujno medicinsko pomoč in ob naročanju obiskov na domu seznanjamo z naslednjimi dejstvi:

- ambulanta je namenjena izključno nudenju nujne medicinske pomoči in nujnega zdravljenja oz. neodložljivih zdravstvenih storitev,
- vse ostale pravice iz zdravstvenega zavarovanja uveljavljate pri svojem osebnem zdravniku. V primeru njegove odsotnosti pa pri njegovem nadomestnem zdravniku   in ne v dežurni ambulanti,
- v vseh nenujnih primerih in/ali pri opravljanju storitev na vašo željo ste v dežurni ambulanti samoplačnik,
- do stopnji nujnosti pregleda v ambulanti  ali na domu  se opredeli oz. odloča dežurni zdravnik.

Za lažje razumevanje zgornjih dejstev v nadaljevanju naštevamo stanja, ki po pravilih ZZZS in stroke spadajo med nujna :

- nudenje NMP v primeru življenjske ogroženosti
- oskrbo večjih ran, zvinov in zlomov in poškodb, ki potrebujejo specialistično obravnavo
- zdravljenje in preprečevanje nenadnih bolezenskih stanj in usodnih poslabšanj kroničnih bolezni oz. stanj, ki bi povzročila trajno okvaro organov ali njihovih funkcij
- storitve za preprečevanje širjenja okužb, ki bi lahko povzročile septično stanje
- zdravljenje bolezni in storitve, ki so z zakonom opredeljene kot obvezne
- predpis zdravil  vezanih na zgoraj našteta stanja

Med nenujna stanja pa štejejo pregledi in storitve kot so npr.:

- več tednov ali celo mesecev trajajoči simptomi in znaki  (npr. kožni izpuščaji, nejasne bolečine…) brez akutnega poslabšanja,
- neurejene kronične bolezni, stare poškodbe brez akutnega poslabšanja,
- stanja kratkotrajne vročine brez znakov prizadetosti otroka oz. bolnika,
- prevezi brez naloga osebnega zdravnika ali izvida specialista ustrezne stroke,
- odstranjevanje klopov, izpiranje sluhovodov,
- storitve vezane na akutni alkoholni opoj,
- predpisovanje pozabljenih ali izgubljenih rednih zdravil na samoplačniški recept
- pregled zaradi življenjskega sloga posameznika - odsotnost zaradi službe, potovanj, dopustov,
- skratka vsa stanja, ki ne vsebujejo kriterija neodložljivosti oz. nujnosti po strokovnih merilih.