• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8

Področje dela zavoda izhaja iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 33/92).

Zdravstveni dom opravlja svojo dejavnost v:

 •   Strokovno organizacijskih,
 •   Poslovno funkcionalnih enotah

OE Splošne zdravstvene dejavnosti

 •   Dejavnost splošne medicine z laboratorijsko službo in fizioterapijo
 •   Varstvo delavcev pri delu, prometu in športu
 •   Zdravstveno varstvo otrok in mladine
 •   Nujno medicinsko pomoč
 •   Patronažno dejavnost
 •   Antikoagulantna ambulanta

OE Specialistično dispanzerske dejavnosti

 •   Specialistično ambulantno dejavnost na področju varstva žena
 •   RTG in UZ preiskave
 •   Okulistična ambulantna dejavnost

OE Zobozdravstvena enota

 •   Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine
 •   Zobni RTG

OE reševalnih prevozov

OE Uprava