• Slide 14
 • Slide 2
 • Slide 6
 • Slide 11
 • Slide 13
 • Slide 1

 

POHVALE  IN  PRITOŽBE

 

 

Zaposleni v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice (v nadaljevanju: ZD),  ki sodelujemo v procesu zdravljenja si prizadevamo, da bi bili pacienti z zdravstveno obravnavo v našem zavodu kar najbolj zadovoljni. Pri tem cenimo tudi vaša mnenja, zato bomo še posebej veseli tudi pohvale, katere nam bodo motivacija za dobro in strokovno delo za vnaprej in tudi pritožbe, katere bomo z vso skrbnostjo proučili. Želimo si, da bi vse nesporazume, ki nastanejo med potekom zdravstvene obravnave v našem zavodu razrešili takoj v posamezni ambulanti, v kolikor pa menite, da so kljub pogovoru bile kršene vaše pravice, lahko vložite pritožbo ali zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.

 

Vaše pravice in dolžnosti ureja Zakon o pacientovih pravicah (Ur. l. RS št. 15/2008) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A).

 

Za pohvalo ali pritožbo lahko izpolnite obrazec PRITOŽBA ali obrazec POHVALA-PREDLOG, ki ga lahko posredujete:

 

 

  • na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali

  • po pošti na naslov: Zdravstveni  dom  Slovenske Konjice, Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice.

 

PRAVICE IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

 

POSTOPEK ZA REŠEVANJE PRITOŽB

 

Postopek za reševanje pritožb pacientov, njihovih ožjih družinskih članov in bližnjih oseb (v nadaljevanju: svojci) določajo Navodila o reševanju pritožb pacientov v ZD.

 

 

POSTOPEK ZA REŠEVANJE ZAHTEV ZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC

 

Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic sprejema in obravnava Komisija za obravnavo prve zahteve. Vsebino in obliko obrazcev o pisnih izjavah volje pacienta določa Pravilnik o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta (Ur. l. RS št. 82/2008, 84/2008).

 

 

KAKO SE VLOŽI ZAHTEVA?

 

Ustna zahteva:

 

Vloži se tajništvu ZD od ponedeljka do petka, sprejme se jo na zapisnik. Pacient prejme izvod zapisnika vložene ustne zahteve.

 

 

Pisna zahteva:

 

Pošlje se po pošti ali po elektronski pošti, lahko pa se odda neposredno v tajništvu ZD. Pisna zahteva mora vsebovati: ime in priimek, naslov in kontaktne podatke pacienta, opis domnevne kršitve, podatke o udeleženem zdravstvenem osebju, podatke o morebitnih drugih udeleženih osebah, čas, kraj in morebitne posledice domnevne kršitve ter morebitni predlog za rešitev spora. Predlagamo, da se za enostavnejšo vložitev pisne zahteve poslužite obrazca »Zahteva za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic«. 

 

KAKŠNI SO ROKI ZA VLOŽITEV ZAHTEVE?

 

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15-tih dneh od domnevne kršitve.

 

V primeru neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oz. zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe, lahko pacient vloži prvo zahtevo najpozneje v 30-tih dneh po končani zdravstveni oskrbi.

 

V kolikor ste za kršitev izvedeli kasneje ali pa so se posledice kršitve pokazale kasneje je rok za vložitev zahteve 3 mesece po preteku predhodno navedenih rokov.

 

Komisija po prejemu popolne prve zahteve:

 

- ugodi pacientu in ga o tem obvesti;

- pacienta povabi na ustno obravnavo, kjer se lahko sklene dogovor o načinu rešitve spora;

- napoti pacienta na pristojni organ za reševanje vsebine zahtevka;

- postopek ustavi, če pacient zahtevo umakne

 

V kolikor med ZD in pacientom ne pride do sklenitve dogovora, lahko pacient vloži zahtevo za varstvo pravic pri Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic, ki deluje pri Ministrstvu za zdravje.

 

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC

 

Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah.

 

Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti. Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno. Za celjsko regijo sta zastopnici pacientovih pravic:

 

 • Olga Petrak, univ.dipl.psih., prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območna enota Celje Ipavčeva 18, 3000 Celje; tel. št. 03/42 51 161; e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., uradne ure: sreda od 12. do 18. ure, petek od 7.30 do 13.30 ure.

 • Cvetka Jurak, prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območna enota Celje Ipavčeva 18, 3000 Celje; tel. št. 03/ 42 51 161;  e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,  uradne ure: ponedeljek od 12:00 do 18:00,  torek od 7:00 do 13:00 ure.

 

 

Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo piškotkov omogočamo boljšo uporabniško izkušnjo.
Ok